Primăria

Structura organizatorică

Primar Monita Ioan

Primar
Monita Ioan
primariaromuli@yahoo.com

Viceprimar

Secretar

Turist in Romuli