MATERIALE sedinţă Ordinară Consiliul local Romuli 25 februarie 2020 orele 14,00

2020-2-18
1.Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai investitiei cu denumirea – „Modernizare drumu.pdf
2.Proiect de hot. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai investitiei cu denumirea – „Modernizare dru.pdf
3. Proiect buget 2020 Ocolul Silvic Comunal Romuli RA.pdf
4.PROIECT BUGET 2020 UAT Comuna Romuli .pdf
5.Proiect de hot.privind aprobarea solicitării de prelungire pana la data de 01.11.2020 a Scrisorii de Garantare nr. 18622.pdf
Dispozitie convocare CLR februarie 2020 ordinară.pdf
Hotarare Consiliul Judetean BN Sume UAT Comuna Romuli Buget 2020.zip
Repartizare DGFP BN trimestre sume Buget UAT Comuna Romuli 2020.zip
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă