PROIECTE DE HOTARARI SEDINTA ORDINARA CLR APRILIE 2020

Contine PH, referate aprobare , rapoarte, avize etc
2020-4-24
2. PH HCL privind rectificarea bugetului de venituri şi chelt com Romuli 2020.pdf
3. PH HCL hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor locale ale Consiliului Local Romuli a data de 31 martie 2020.pdf
4. PH HCL privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Romuli pe anul 2019.pdf
5. PH HCL privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Ocolului Silvic Comunal Romuli RA pentru anul 2019.pdf
6. PH HCL privind aprobarea Bilanţului Contabil şi al Raportului Administratorului pentru anul 2019 referitor la administrarea de către OSCR RA .pdf
6.1. raportul admin .pdf
6.2. Bilant Contabil OSCR la PH HCL rap admini pdf.pdf
7. PH HCL privind aprobarea criteriilor de alocare a lemnului de foc pentru populaţia comunei Romuli, stabilirea cantităţii care se atribuie .pdf
8. PH HCL privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 1635 din 02.05.2018 încheiat între Comuna Romuli şi ACT Romuli.pdf
9. PH HCL privind aprobarea preţurilor de referinţă, respectiv preţurile unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.pdf
1. Dispozitie convocare CLR sedinta Ordinara Aprilie 2020.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă