Hotărâri Consiliu Local Romuli 2020

2020-4-2
HCL 1 din 09.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Romuli pe o perioadă de trei luni începând cu luna Ianuarie 2020.pdf
HCL 11 din 25.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A pentru anul 2020.pdf
HCL 12 din 25.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Romuli pe anul 2020 şi estimat pe anii 2021-2023.pdf
HCL 14 din 31 martie 2020 privind modificarea și completarea Anexei la hotărârea Consiliului Local Romuli nr. 4 din 31.01.2020 .pdf
HCL 15 din 31 martie 2020 privind revocarea în totalitate a Hotărârii Consiliului Local Romuli nr 21 din 29.03.2019 cu privire la aprobarea CCm OSCR .pdf
HCL 16 din 31 martie 2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de legea 416.pdf
HCL 17 din 31 martie 2020 privind aprobarea Raportului semestrial aferent semestrului II 2019 al pers handicap .pdf
HCL 18 din 31 martie 2020 privind diminuarea cu un procent de 20% a preturilor de pornire la licitațienegociere a materialului lemnos pe specii si sortimente .pdf
HCL 2 din 09.01.2020 privind aprobarea deficitului Secţiunii de dezvoltare, Sursa A- Bugetul local, în urma reconstituirii excedentului pe anul 2019, bugetul de subvenţii .pdf
HCL 3 din 09.01.2020 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Romuli pentru anul şcolar 2020-2021.pdf
HCL 4 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Consiliului Local Romuli.pdf
HCL 5 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru demnitari, funcționarii publici şi personalul contractual începând cu dat de 01.01.2020 .pdf
HCL 7 din 31.01.2020 privind aprobarea devizelor de lucrări silvice pentru anul 2020.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă