Dispoziția nr. 12/22.01.2021

privind convocarea Consiliului Local Romuli în ședință ordinară pentru data de VINERI 29 IANUARIE 2021 orele 14:00
2021-1-22
Dispozitie convocare CLR 29 ianuarie 2021.pdf

Proiecte de hotarâri

1
Proiect de hotărâre nr. 78/22.01.2021
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Romuli pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre
2
Proiect de hotărâre nr. 81/22.01.2021
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Romuli, serviciilor publice comunale sub autoritatea consiliului local și a asistenților personali începând cu data de 01.01.2021
Proiect de hotărâre
3
Proiect de hotărâre nr. 76/22.01.2021
privind stabilirea salariilor de bază pentru demnitari, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romuli începând cu data de 01.01.2021
Proiect de hotărâre
4
Proiect de hotărâre nr. 89/22.01.2021
privind acordul de principiu al Consiliului Local Romuli pentru gestionarea fondului de vânătoare Romuli
Proiect de hotărâre