Convocări ședințe

Procesele Verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Romuli

2020
(1)
2019
(1)
Fără dată
(1)
2020-1-23
Conţine : Dispozitie convocare, Ordine de zi, proiecte de hotarâri, referate , rapoarte
2019-7-19
Contine Dispoyitie convocare, ordine de zi, proiecte de hotarâre