Dispoziția nr. 11/03.02.2022

privind convocarea Consiliului Local Romuli în ședință ordinară pentru data de MIERCURI 09 FEBRUARIE 2022 orele 16:00
2/3/2022
4. Adresa inaintare PH avizare Comisia economica.pdf
5. Adresa inaintare avize PH comisia agricultura...pdf
Dispozitie convocare CLR Sedinta ordinara 09.02.2022.pdf

Proiecte de hotarâri

1
Proiect de hotărâre nr. 203/03.02.2022
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Romuli nr. 45 din 22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ - aferente obiectivului de investiții "Construire drum comunal Frumușica, în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud" pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Proiect de hotărâre
Materiale
Expunere de motive
Referat de aprobare
Deviz estimativ
Solicitare clarificari mdlap
2
Proiect de hotărâre nr. 206/03.02.2022
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Romuli nr. 45 din 22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ - aferente obiectivului de investiții "Construire drum comunal Șetref, în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud" pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Proiect de hotărâre
Materiale
Expunere de motive
Referat de aprobare
Deviz estimativ
Solicitare clarificari MDLAP
3
Proiect de hotărâre nr. 209/03.02.2022
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Romuli nr. 45 din 22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ - aferente obiectivului de investiții "Construire drum comunal Dosu Măgurii, în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud" pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Proiect de hotărâre
Materiale
Expunere de motive
Referat de aprobare
Deviz estimativ
Solicitare clarificari MDLAP