Informații de interes public

Responsabil pentru Legea 544/2001, Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001, Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri: buget pe surse financiare, situația plăților, situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Programul anual al achizițiilor publice, Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Anunțuri achiziții directe, Achiziții directe
Declarațiile de avere ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local și Primăriei Comunei Romuli
Declarațiile de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local și Primăriei Comunei Romuli
Declarațiile de interese personale ale membrilor Consiliului Local al Comunei Romuli