Hotărâri ale Consiliului Local

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual ale autorității deliberative a Comunei Romuli

Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Registru evidență proiecte de hotărâri
Registru evidență hotărâri
Arhivă
2022
(5)
2021
(58)
2020
(13)
2019
(86)
2018
(46)
2017
(86)
1
»
30

Pagina 1 din 30

12/21/2021
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Romuli pe anul 2021
12/17/2021
privind aprobarea solicitării de prelungire pana la data de 04.10.2022 a Scrisorii de Garantare nr. 506/18.09.2018 de la FNGCIMM S.A. IFN in valoare de 2.500.000 lei destinata acoperirii în proportie de 100% a avansului de 2.500.000 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430F000011760600080/04.10.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
12/17/2021
privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 04.10.2022 a Scrisorii de Garanţie nr. 387/30.07.2018 de la FNGCIMM S.A. IFN în valoare de 2.500.000 lei destinata acoperirii în proportie de 100% a avansului de 2.500.000 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430F000011760600055/04.10.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei penru Finantarea Investitiilor Rurale.
12/17/2021
privind stabilirea grilelor de salarizare pentru plata muncitorilor care efectuează Iucrări silvice în fondul forestier proprietatea comunei Romuli, pentru anul 2022
12/17/2021
privind aprobarea şi indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Romuli în anul 2022
1
»
30

Pagina 1 din 30