Hotărâri ale Consiliului Local Romuli luna Ianuarie 2022

2/7/2022
Hotararea 1 din 31.01.2022 privind alegerea preşesintelui de şedinţă.pdf
Hotararea 2 din 31.01.2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a sztatului de personal începand cu 01.01.2022.pdf
Hotararea 3 din 31.01.2022 privind organizarea retelei scolare unitatilor de învatamant preuniversitar de stat pe raza Comunei Romuli pentru anul scolar 2022-2023.pdf
Hotararea 4 din 31.01.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru demnitari, functionari publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate.pdf
Hotararea 5 din 31.01.2022 privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat public al comunei Romuli, judetul BN.pdf
Hotararea 6 din 31.01.2022 privind aprobarea preţului şi tarifului la apa şi canalizare.pdf
Hotararea 7 din 31.01.2022 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile cu alta destinaţie decât locuinşă şia terenurilor aferente acestora.pdf
Hotararea 8 din 31.01.2022 privind cuantumul cotizaţiei pentru anul 2022 a Comunei Romuli pentru asociaţiileşi grupurle de actiune locala.pdf
Hotararea 9 din 31.01.2022 privind aprobarea devizelor silvice pentru anul 2022.pdf
Hotararea 10 din 31.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a OSC ROMULI RA.pdf
Hotararea 11 din 31.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielli al Comunei Romuli pentru anul 2022.pdf