Hotărâri ale Consiliului Local Romuli luna Martie 2022

2022-4-11
Hotararea 15 din 31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei romuli pe anul 2022.pdf
Hotararea 16 din 31.03.2022 privind aprobarea Raportului semestrial aferent Semestrului II anul 2021 al Comp Asistenţa Socială.pdf
Hotararea 17 din 31.03.2022 privind aprobarea planului de acţiuni sau de interes local pe anul 2022 pentru persoanele beneficiare de prevederile legii 4162001.pdf
Hotararea 18 din 31.03.2022 privind apronarea participării la Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi.pdf
Hotararea 19 din 31.03.2022 privind aprobarea actului adiţional 4 laContractul de închiriere nr. 1635 sin 02.05.2018 încheiat între Comuna Romuli şi Asociaţia Crescătorilor de Taurine Romuli.pdf
Hotararea 20 din 31.03.2022 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei .pdf
Hotararea 21 din 31.03.2022 privind acordul de principiu al CLR referitor la demararea procedurilor pentru înfiinţarea de către OSC ROMULI RA a unui punct de lucru pentru producerea de beţişoare de lemn de fag.pdf