Hotarari ale Consiliului Local Romuli luna IUNIE 2022

2022-7-1
Hotărârea 36 din 16.06.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei CCI.pdf
Hotărârea 37 din 16.06.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 04.02.2023 a SG 3872018.pdf
Hotărârea 38 din 16.06.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire pana la data de 04.02.203 a SG 506 DIN 2018 .pdf
Hotărârea 39 din 16.06.2022 privind aprobarea modificării si completării organigramei, statului de funcţii si statului de personal începând su 01.07.2022 .pdf