Hotarari ale Consiliului Local Romuli luna Aprilie 2022

2022-5-2
Hotararea 22 din 19.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf
Hotararea 23 din 19.04.2022 privind aprobarae execuţiei bugetelor locale ale CLR la data de 31 martie 2022 .pdf
Hotararea 24 din 16.04.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Romuli, jud. BN.pdf
Hotararea 25 din 19.04.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comunele Salva, Coşbuc, Telciu, Romuli şi Runcu-Salvei.pdf
Hotararea 26 din 19.04.2022 privind aprobarea constituirii asociaţiei ADI pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale a comunelor Salva, Coşbuc, Telciu Romuli şi Runcu Salvei.pdf
Hotararea 27 din 19.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare şi adevizului general estimativ pentru proiectul Înfinţare distribuţie gaze natirale.pdf