PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET OSCR 2022

Se va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului Local Romuli din data de 19.02.2022 orele 14,00
12/13/2022
1. Referat Sef Ocol rectificare buget OSCR 2022.pdf
2. Referat aprobare Primar Proiect Hotarare rectificare Buget OSCR 2022.pdf
3. Proiect hotarare Recxtificare Buget OSCR 2022.pdf
4. Comunicare PH rect OSCR 2022.docx