Dispoziția nr. 3/25.01.2022

privind convocarea Consiliului Local Romuli în ședință "De îndată" pentru data de LUNI 31 IANUARIE 2022 orele 15:00
1/25/2022
1. Dispozitie Convocare CLR 0rdinară 31.01.2022.pdf
6.1 Anexa la HCL 6 taxe apa cana.pdf
7.1. Anexa la HCL 7 chirii .pdf

Proiecte de hotarâri

1
Proiect de hotărâre nr. 115/25.01.2022
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Romuli, serviciilor publice comunale sub autoritatea consiliului local și a asistenților personali începând cu data de 01.01.2022
Proiect de hotărâre
Materiale
Anexa 1
Organigrama 2022
Anexa 2
Stat de funcții 2022
2
Proiect de hotărâre nr. 118/25.01.2022
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Romuli pentru anul școlar 2022-2023
Proiect de hotărâre
3
Proiect de hotărâre nr. 121/25.01.2022
privind stabilirea salariilor de bază pentru demnitari, funcționarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romuli precum și a asistenților personali începând cu data de 01.01.2022
Proiect de hotărâre
Materiale
Anexe
4
Proiect de hotărâre nr. 133/25.01.2022
privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 a Comunei Romuli pentru asociațiile și grupurile de acțiune locală la care comuna Romuli este membru sau din care face parte
Proiect de hotărâre
5
Proiect de hotărâre nr. 135/25.01.2022
privind aprobarea devizelor de lucrări silvice pentru anul 2022
Proiect de hotărâre
Materiale
Referat OSCR nr. 70/11.01.2022
6
Proiect de hotărâre nr. 137/25.01.2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A. pentru anul 2022
Proiect de hotărâre
Materiale
Anexa
Plan de investiții
Referat fundamentare cifre nr 71/11.01.2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al OSCR
7
Proiect de hotărâre nr. /25.01.2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Romuli pe anul 2022
11.1.-proiect-hotarare-aprobare-buget-comuna-romuli-2022.pdf
Materiale
11.2.-proiect-buget-comuna-romuli-2022.pdf
11.3.-decizii-finante-hot-cj-sume-buget-comuna-romuli-2022.pdf