Dispoziția nr. 65/26.03.2021

privind convocarea Consiliului Local Romuli în ședință ordinară pentru data de MIERCURI 31 MARTIE 2021 orele 14:00
2021-3-26
Dispoziție
Notificare secretar general sedinta Martie 2021.pdf

Proiecte de hotarâri

1
Proiect de hotărâre nr. 53/20.01.2021
privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de SC Supercom SA în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
Proiect de hotărâre
Materiale
2.1.referat-aprobare-primare-ph-adi-deseuri.pdf
2.2.materiale-pregatitoare-adi-deseuri.pdf
2.3.-anunt-dezbatere-publica-transparenta-ph-adi-deseuri.pdf
2
Proiect de hotărâre nr. 396/26.03.2021
privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele beneficiare de prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat care prestează ore de muncă
Proiect de hotărâre
Materiale
Anexa nr. 1
Plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele beneficiare de prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat care prestează ore de muncă și pentru muncă în folosul comunității
Referat de aprobare nr. 395/26.03.2021
privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele beneficiare de prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat care prestează ore de muncă
Referat de aprobare nr. 395/26.03.2021
privind inițierea de către Primarul comunei Romuli a unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele beneficiare de prevederile legii 416/2001 privind venitul minim garantat care prestează ore de muncă
3
Proiect de hotărâre nr. 399/26.03.2021
privind aprobarea devizelor de lucrări silvice pentru anul 2021
Proiect de hotărâre
Materiale
Deviz
pentru Drumuri auto forestiere
Referat de motivare nr. 400/26.03.2021
referitoare la adoptarea de către Consiliul Local Romuli a unei hotărâri cu privire la aprobarea devizelor de lucrări silvice pentru anul 2021
Referat sef ocol