Bilanț, anexe si conturi executie 2018
8/27/2021
Anexa _ - Bilant - Cod 01 - Anul _ 2018 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Contul de rezultat patrimonial - INTEGRAL - Anul _ 2018 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Plati restante - Anexa 30 - Anul _ 2018 _ Trimestru _ 4.pdf
Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2018 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
Cont de Executie Venituri - Anul _ 2018 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
Indicatori executie Trim I 2018.pdf
Indicatori executie Trim II 2018.pdf
Indicatori executie Trim IV 2018.pdf