Bilanț, anexe si conturi executie 2019
8/27/2021
Anexa _ - Bilant - Cod 01 - Anul _ 2019 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Contul de rezultat patrimonial - INTEGRAL - Anul _ 2019 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Plati restante - Anexa 30 - Anul _ 2019 _ Trimestru _ 4.pdf
Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2019 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
Cont de Executie Venituri - Anul _ 2019 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
CONTDE~3.PDF
Indicatori executie Trim I 2019.pdf
Indicatori executie Trim II 2019.pdf
Indicatori executie Trim III 2019.pdf
Indicatori executie Trim IV 2019.pdf