Anul 2021
3/30/2022
Anexa _ - Bilant - Cod 01 - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Contul de rezultat patrimonial - INTEGRAL - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Sit platilor efect si a sum declarate pt cota-parte aferenta chelt finantate din FEN postaderare s02 - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia activelor fixe amortizabile cresteri - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia activelor fixe amortizabile reduceri - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia activelor fixe neamortizabile cresteri - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia activelor fixe neamortizabile reduceri - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia activelor si a datoriilor - Anexa 40 B - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia fluxurilor de trezorerie - COD 03 - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia modificarilor in structura activelor nete-capitalurilor - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Anexa _ - Situatia platilor efectuate la titlul 56 - Anexa 27 - Anul _ 2021 _ Trimestru _ 4.pdf
Buget 10 Rectificat CU Estimari rectificat pe anul 2021.pdf
Buget Local CU Estimari initial pe anul 2021.pdf
Buget Local CU Estimari rectificat pe anul 2021.pdf
Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2021 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
Cont de Executie Cheltuieli - Anul _ 2021 - Trim _ 4 - 2_Bugetul Institutiilor Publice Finantate din Venituri Proprii si Subventii din Bugetul Local_1.pdf
Cont de Executie Venituri - Anul _ 2021 - Trim _ 4 - 1_Bugetul Local_02.pdf
Cont de Executie Venituri - Anul _ 2021 - Trim _ 4 - 2_Bugetul Institutiilor Publice Finantate din Venituri Proprii si Subventii din Bugetul Local_10.pdf
Detalieri Trimestriale - Anul _ 2021 _ Trim _ 4 _ Capitol _ 500200.pdf
Indicatori executie Trim I 2021.pdf
Indicatori executie Trim II 2021.pdf
Program anual de investitii pe anul 2021.pdf