Disp nr. 32 din 27.02.2018 privind stabilirea salariilor lunare pentru demnitari, funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romuli începând cu data de 01.03.2018

2/27/2018
Disp.32 din 27.02.2018 salarii incepând cu data de 01.03.2018.pdf