Materiale pregatitoare sedinta ordinara Consiliul local Romuli 16 Aprilie 2021

Conţine Proeicte Hotarare Buger Comuna Romuli şi OSCR RA
4/12/2021
1. PH HCL 18 aprobare Buget CLR 2021.pdf
2. Proiect buget Comuna Romuli 2021.pdf
3. Transparenta la PH CHC 18 buget Comuna Romuli 2021.pdf
Comunicare proiect Regulament Consiliul Local.pdf
Regulament Consiliul local Romuli după Ordin 25.doc
Regulament Consiliul local Romuli după Ordin 25.pdf
Dispozitie convocare CLR 16 aprilie 2021.pdf
1. PH 15 reg nou CLR.pdf
2. referat aprobare primar PH HCL 15 reg. nou CLR.pdf
3. Comunicare secretar general trimisete spre studiu reg nou.pdf
4. Referat secretar general initie PN reg. nou CLR.pdf
5. Regulament Consiliul local Romuli după Ordin 25.pdf
1. PH HCL 15 bugete la 3 luni.pdf
2. Referat aprobare primar HCL 15 bugete la trei luni.pdf
3. Referat financiar contabuil ph hcl bugete la trei luni.pdf
1. PH HCL 16 aprobarea contului de incheiere a .pdf
2. ferat aprobare primar PH HCl 16.pdf
3. Referat financiar contabil PH HCL 15 incheiere cont.pdf
1. PH HCL AA 3 ACT Romuli.pdf
2. Anexa 1 la HCL17 AA ACT Romuli.pdf
3. Referat aprobare PH HCL AA 3 ACT Romuli.pdf
1. Proiect hotarâre 18 din 16.04.2021 Buget OSCR 2012.pdf
2. Anexa- referat sef Ocol Proiet Buget OSCR 2021.pdf