Hotărârile Autorității Deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual ale autorității deliberative a Comunei Romuli

Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Registru evidență proiecte de hotărâri
Registru evidență hotărâri
Arhivă